Elemental Method
Elementen Methode
Nederlands
klik hier om verder te gaan

Een healing methode met unieke elements:

  • Aanvullen van een nodig element; Lucht(Inspiratie), Aarde(Belichaming), Water(Ontvankelijkheid) en Vuur(Assertiviteit)
  • Mogelijkheid creëren om pijn los te laten door te delen in een deel van cliënt's ervaring
  • Werken met de Energie van Liefde in verschillende methode zoals Communicatie, Energiewerk en Helende Handen.
  • Bevorderen van lichaams natuurlijke zelfgenezing
  • Herstellen van Ware Ik of Oorspronkelijke Zelf

English
click here to proceed

A healing method with unique elements:

  • Providing a needed element: Air(Inspiration), Earth(Embodiment), Water(Receptivity), and Fire(Assertiveness)
  • Creating the possibility to release pain by accompanying the client in carrying part of their burden
  • Working with the Energy of Love through many different modalities, including Communication, Energy Work and Hands On Healing.
  • Eliciting the body's natural mechanisms for healing
  • Restoring The True Self or Original Self

David Joseph Alpert, M.S.Ed.,10 East Mainstreet, Gloucester, MA 01930, United States of America, tel: 978-281-5662
e-mail: davidelemental@hotmail.com